Δουκασ Παπουτσια

Δουκασ Παπουτσια

10月31日ギリシャでは「Δουκασ Παπουτσια」に多くの人が注目している。

(10/31 In Greece a lot of people are interested in “Δουκασ Παπουτσια”.)

  • Good 
  • Awesome