Κλειστεσ Τραπεζεσ

Κλειστεσ Τραπεζεσ

06月29日ギリシャでは「Κλειστεσ Τραπεζεσ」に多くの人が注目している。

Τραπεζεσ Κλειστεσ, τράπεζες

(06/29 In Greece a lot of people are interested in “Κλειστεσ Τραπεζεσ”.)

  • Good 
  • Awesome