Κώστας Μπακογιάννης

Κώστας Μπακογιάννης

11月29日ギリシャでは「Κώστας Μπακογιάννης」に多くの人が注目している。

(11/29 In Greece a lot of people are interested in “Κώστας Μπακογιάννης”.)

  • Good 
  • Awesome