Μαυρη Παρασκευη

Μαυρη Παρασκευη

11月30日ギリシャでは「Μαυρη Παρασκευη」に多くの人が注目している。

(11/30 In Greece a lot of people are interested in “Μαυρη Παρασκευη”.)

  • Good 
  • Awesome