Ναι Η Οχι

Ναι Η Οχι

06月30日ギリシャでは「Ναι Η Οχι」に多くの人が注目している。

Δημοψηφισμα Ναι Η Οχι

(06/30 In Greece a lot of people are interested in “Ναι Η Οχι”.)

  • Good 
  • Awesome