Νεα Προταση Γιουνκερ

Νεα Προταση Γιουνκερ

06月30日ギリシャでは「Νεα Προταση Γιουνκερ」に多くの人が注目している。

(06/30 In Greece a lot of people are interested in “Νεα Προταση Γιουνκερ”.)

  • Good 
  • Awesome