Τι Ειναι Το Capital Control

Τι Ειναι Το Capital Control

06月29日ギリシャでは「Τι Ειναι Το Capital Control」に多くの人が注目している。

(06/29 In Greece a lot of people are interested in “Τι Ειναι Το Capital Control”.)

  • Good 
  • Awesome