Влад Колесников

Влад Колесников

12月31日ウクライナでは「Влад Колесников」に多くの人が注目している。

(12/31 In Ukraine a lot of people are interested in “Влад Колесников”.)

  • Good 
  • Awesome