Чорна П Ятниця

Чорна П Ятниця

11月30日ウクライナでは「Чорна П Ятниця」に多くの人が注目している。

(11/30 In Ukraine a lot of people are interested in “Чорна П Ятниця”.)

  • Good 
  • Awesome