אריק איינשטיין

אריק איינשטיין

11月30日イスラエルでは「אריק איינשטיין」に多くの人が注目している。

(11/30 In Israel a lot of people are interested in “אריק איינשטיין”.)

  • Good 
  • Awesome