דינמו קייב

דינמו קייב

09月30日イスラエルでは「דינמו קייב」に多くの人が注目している。

(09/30 In Israel a lot of people are interested in “דינמו קייב”.)

  • Good 
  • Awesome