נובי גוד

נובי גוד

12月31日イスラエルでは「נובי גוד」に多くの人が注目している。

(12/31 In Israel a lot of people are interested in “נובי גוד”.)

  • Good 
  • Awesome