סתיו פרטוש

סתיו פרטוש

11月30日イスラエルでは「סתיו פרטוש」に多くの人が注目している。

(11/30 In Israel a lot of people are interested in “סתיו פרטוש”.)

  • Good 
  • Awesome