فابيو كانافارو

فابيو كانافارو

10月31日サウジアラビアでは「فابيو كانافارو」に多くの人が注目している。

(10/31 In Saudi Arabia a lot of people are interested in “فابيو كانافارو”.)

  • Good 
  • Awesome