การทำกระทง

การทำกระทง

11月30日タイでは「การทำกระทง」に多くの人が注目している。

(11/30 In Thailand a lot of people are interested in “การทำกระทง”.)

  • Good 
  • Awesome