งดเหล้าเข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา

07月31日タイでは「งดเหล้าเข้าพรรษา」に多くの人が注目している。

(07/31 In Thailand a lot of people are interested in “งดเหล้าเข้าพรรษา”.)

  • Good 
  • Awesome