งานลอยกระทง

งานลอยกระทง

11月30日タイでは「งานลอยกระทง」に多くの人が注目している。

(11/30 In Thailand a lot of people are interested in “งานลอยกระทง”.)

  • Good 
  • Awesome