จับมือบึ้มราชประสงค์

จับมือบึ้มราชประสงค์

08月31日タイでは「จับมือบึ้มราชประสงค์」に多くの人が注目している。

(08/31 In Thailand a lot of people are interested in “จับมือบึ้มราชประสงค์”.)

  • Good 
  • Awesome