นางงามเก็บขยะ

นางงามเก็บขยะ

10月31日タイでは「นางงามเก็บขยะ」に多くの人が注目している。

(10/31 In Thailand a lot of people are interested in “นางงามเก็บขยะ”.)

  • Good 
  • Awesome