ภาพหลุด

ภาพหลุด

07月31日タイでは「ภาพหลุด」に多くの人が注目している。

(07/31 In Thailand a lot of people are interested in “ภาพหลุด”.)

  • Good 
  • Awesome