มือวางระเบิด

มือวางระเบิด

08月31日タイでは「มือวางระเบิด」に多くの人が注目している。

(08/31 In Thailand a lot of people are interested in “มือวางระเบิด”.)

  • Good 
  • Awesome