ลอยกระทงที่ไหนดี

ลอยกระทงที่ไหนดี

11月30日タイでは「ลอยกระทงที่ไหนดี」に多くの人が注目している。

(11/30 In Thailand a lot of people are interested in “ลอยกระทงที่ไหนดี”.)

  • Good 
  • Awesome