วันออกพรรษา

วันออกพรรษา

10月31日タイでは「วันออกพรรษา」に多くの人が注目している。

ออกพรรษา

(10/31 In Thailand a lot of people are interested in “วันออกพรรษา”.)

  • Good 
  • Awesome