สวดมนต์ข้ามปี 2559

สวดมนต์ข้ามปี 2559

12月31日タイでは「สวดมนต์ข้ามปี 2559」に多くの人が注目している。

(12/31 In Thailand a lot of people are interested in “สวดมนต์ข้ามปี 2559”.)

  • Good 
  • Awesome