อายุคุณทองแดง

อายุคุณทองแดง

12月31日タイでは「อายุคุณทองแดง」に多くの人が注目している。

(12/31 In Thailand a lot of people are interested in “อายุคุณทองแดง”.)

  • Good 
  • Awesome