เข้าพรรษา

เข้าพรรษา

07月30日タイでは「เข้าพรรษา」に多くの人が注目している。

(07/30 In Thailand a lot of people are interested in “เข้าพรรษา”.)

  • Good 
  • Awesome