เคาท์ดาวน์ 2016

เคาท์ดาวน์ 2016

12月31日タイでは「เคาท์ดาวน์ 2016」に多くの人が注目している。

(12/31 In Thailand a lot of people are interested in “เคาท์ดาวน์ 2016”.)

  • Good 
  • Awesome