เพลงปีใหม่

เพลงปีใหม่

12月31日タイでは「เพลงปีใหม่」に多くの人が注目している。

(12/31 In Thailand a lot of people are interested in “เพลงปีใหม่”.)

  • Good 
  • Awesome