ไฟ 39 ล้าน

ไฟ 39 ล้าน

12月31日タイでは「ไฟ 39 ล้าน」に多くの人が注目している。

ลานคนเมือง กทม

(12/31 In Thailand a lot of people are interested in “ไฟ 39 ล้าน”.)

  • Good 
  • Awesome