Belli di papà

Belli di papà

10月31日イタリアでは「Belli di papà」に多くの人が注目している。

(10/31 In Italy a lot of people are interested in “Belli di papà”.)

  • Good 
  • Awesome