Diyarbakır Da Son Dakika

Diyarbakır Da Son Dakika

11月30日トルコでは「Diyarbakır Da Son Dakika」に多くの人が注目している。

(11/30 In Turkey a lot of people are interested in “Diyarbakır Da Son Dakika”.)

  • Good 
  • Awesome