Floarea Leonida

Floarea Leonida

07月31日ルーマニアでは「Floarea Leonida」に多くの人が注目している。

(07/31 In Romania a lot of people are interested in “Floarea Leonida”.)

  • Good 
  • Awesome