Grażyna Kulczyk

Grażyna Kulczyk

07月30日ポーランドでは「Grażyna Kulczyk」に多くの人が注目している。

Grazyna Kulczyk, Kulczyk Grażyna

(07/30 In Poland a lot of people are interested in “Grażyna Kulczyk”.)

  • Good 
  • Awesome