Krzysztof Iwaneczko

Krzysztof Iwaneczko

11月30日ポーランドでは「Krzysztof Iwaneczko」に多くの人が注目している。

Iwaneczko

(11/30 In Poland a lot of people are interested in “Krzysztof Iwaneczko”.)

  • Good 
  • Awesome