Steaua Baia Mare

Steaua Baia Mare

10月31日ルーマニアでは「Steaua Baia Mare」に多くの人が注目している。

Baia Mare Steaua

(10/31 In Romania a lot of people are interested in “Steaua Baia Mare”.)

  • Good 
  • Awesome