Tudor Arghezi

Tudor Arghezi

10月31日ルーマニアでは「Tudor Arghezi」に多くの人が注目している。

(10/31 In Romania a lot of people are interested in “Tudor Arghezi”.)

  • Good 
  • Awesome