Ακτη Ελεφαντοστου

Ακτη Ελεφαντοστου

03月15日ギリシャでは「Ακτη Ελεφαντοστου」に多くの人が注目している。

(03/15 In Greece a lot of people are interested in “Ακτη Ελεφαντοστου”.)

  • Good 
  • Awesome