Μικαέλα Φωτιάδη

Μικαέλα Φωτιάδη

03月15日ギリシャでは「Μικαέλα Φωτιάδη」に多くの人が注目している。

Μικαελα Φωτιαδη, Miss Europe 2016

(03/15 In Greece a lot of people are interested in “Μικαέλα Φωτιάδη”.)

  • Good 
  • Awesome