נורית הירש

נורית הירש

03月15日イスラエルでは「נורית הירש」に多くの人が注目している。

(03/15 In Israel a lot of people are interested in “נורית הירש”.)

  • Good 
  • Awesome