נטי פיינברג

נטי פיינברג

03月15日イスラエルでは「נטי פיינברג」に多くの人が注目している。

(03/15 In Israel a lot of people are interested in “נטי פיינברג”.)

  • Good 
  • Awesome