עיריית ירושלים

עיריית ירושלים

01月31日イスラエルでは「עיריית ירושלים」に多くの人が注目している。

(01/31 In Israel a lot of people are interested in “עיריית ירושלים”.)

  • Good 
  • Awesome