קודי

קודי

01月31日イスラエルでは「קודי」に多くの人が注目している。

(01/31 In Israel a lot of people are interested in “קודי”.)

  • Good 
  • Awesome