רונית אלקבץ

רונית אלקבץ

02月29日イスラエルでは「רונית אלקבץ」に多くの人が注目している。

(02/29 In Israel a lot of people are interested in “רונית אלקבץ”.)

  • Good 
  • Awesome