Norwegia Niemcy

Norwegia Niemcy

01月31日ポーランドでは「Norwegia Niemcy」に多くの人が注目している。

(01/31 In Poland a lot of people are interested in “Norwegia Niemcy”.)

  • Good 
  • Awesome