Olubadan of Ibadan

Olubadan of Ibadan

01月31日ナイジェリアでは「Olubadan of Ibadan」に多くの人が注目している。

Olubadan

(01/31 In Nigeria a lot of people are interested in “Olubadan of Ibadan”.)

  • Good 
  • Awesome