Oscar Gaala

Oscar Gaala

02月29日フィンランドでは「Oscar Gaala」に多くの人が注目している。

(02/29 In Finland a lot of people are interested in “Oscar Gaala”.)

  • Good 
  • Awesome