Virus zika

Virus zika

02月29日チェコ共和国では「Virus zika」に多くの人が注目している。

zika

(02/29 In the Czech Republic a lot of people are interested in “Virus zika”.)

  • Good 
  • Awesome